Personvernerklæring

1. Innledning

Britiskfotball, som er en nettløsning utviklet av Sportsspire Media AS, er opptatt av at du skal ha tillit til oss som aktør. Derfor forklarer vi i denne personvernerklæringen hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du finner svar på hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan denne brukes og hvilke hensyn vi tar.

Saken fortsetter under videoen

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Eksempler på dette kan være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser. 

For å bruke personopplysninger må personopplysningsloven følges. Britiskfotball sørger for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

2. Hvilke personopplysninger har vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

 • Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med vår kundeservice, som eposter sendt mellom oss. 
 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der. 
 • Opplysninger fra partnere:Informasjon vi får fra våre samarbeidspartnere.
 • Profileringsopplysninger:Informasjon og antakelser vi lager automatisk basert på de andre opplysningene (nevnt ovenfor) vi har om deg, som dine preferanser og interesser og hvilke demografiske grupper du tilhører, med mindre du har motsatt deg dette.

3. Hva bruker vi personopplysningene til

Bakgrunnen for at vi samler inn og bruker data, er at vi ønsker å gi det et best mulig produkt. I korte trekk behandler vi to typer ulike opplysninger: de du gir oss og de du legger igjen når du benytter deg av vårt produkt.

Dette bruker vi i korte trekk opplysningene til:

 • Å tilpasse vårt innhold på vår nettløsning for et best mulig produkt
 • Å levere og måle statistikk for annonser/annonsering

 

4. Hvem deler vi personopplysninger med

Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører. Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern.

Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd.

Hvis du samtykker, kan vi dele dine personopplysninger med våre samarbeidspartnere som beskrevet i ditt samtykke. Dette kan f.eks. være konsertpromotører, teaterpromotører og andre teatre og kinoer, slik at de kan sende deg anbefalinger og informasjon som er relevante for deg, eller slik at de kan foreta egne markedsanalyser og tjenesteutvikling. 

Vi benytter oss av IT-leverandører utenfor EØS. Hvis vi overfører personopplysninger ut av EØS, sørger vi for å sikre personvernet gjennom inngåelse av kontrakter. Du kan be om mer informasjon eller en kopi av sikkerhetsmekanismene vi bruker for å sikre overføringen av opplysningene.

Vi kan for øvrig dele anonymiserte opplysninger med samarbeidspartnere for bl.a. markedsanalyser og tjenesteutvikling. 

 

5. Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Vi lagrer informasjon om din bruk av våre nettsider i opptil 6 måneder.
 • Opplysninger fra partnere:Vi lagrer eventuell informasjon fra samarbeidspartnere så lenge du har en aktiv brukerkonto hos oss eller så lenge du har samtykket. Vi vil slette opplysningene dersom du sier opp brukerkontoen eller brukerkontoen har vært inaktiv i 12 måneder. 
 • Kommunikasjon:Vi lagrer kommunikasjon med våre kunder i tre år, med mindre vi trenger å lagre det lenger, f.eks. i forbindelse med klager eller krav.

 

6. Dine rettigheter


Du kan ha rett til å be oss å:

 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
 • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
 • Oppdatere dine personopplysninger.
 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare. 
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
 • Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering. 
 • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet. 
 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss. 

Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser. 

 

7. Cookies

Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt. 

 

8. Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Denne erklæringen ble oppdatert sist 31. mars 2020. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden/appen. 

 

9.  Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon: 

Kontaktperson: Johannes Strand (Sportsspire Media AS)

Telefonnummer: 469 50 985

E-postadresse: post@britiskfotball.com

Adresse: Frydenlundgata 20, 7650 Verdal (Sportsspire Media AS)